INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

O ośrodku

  PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

  KIEROWNIK:

  mgr BARBARA PIEKAREK

  KSIĘGOWOŚĆ:

  GŁÓWNA KSIĘGOWA

  mgr ANETA FIEDEŃ

  REFERENT DS. RACHUBY PŁAC

  mgr JOLANTA BECK

  POMOC SPOŁECZNA:

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  mgr LIDIA WOSCH
  rejon nr I

  Kurznie, Kuźnica Katowska, Nowe Siołkowice, Stare Kolnie, Kaniów, Rybna

  PRACOWNIK  SOCJALNY
  rejon nr II

  Stare Siołkowice, Popielowska Kolonia,

  Prace społecznie użyteczne

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
  rejon nr III

  Iwona Król-Prodlo

  Popielów

  Zespół Interdyscyplinarny

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  mgr ELWIRA SZPAJCHER

  rejin nr IV

  Lubienia, Stobrawa, Karłowice

  Klub Integracji Społecznej, Sprawozdawczość

  ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

  STARSZY SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  mgr BEATA PIERZYNA

  REFERENT  DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEG I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

  ALICJA BARZDA

  Dodatki mieszkaniowe

  POMOC  ADMINISTRACYJNA - ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE  500+

  ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

  JOANNA  KANIA

  ASYSTENCI   RODZINY

  KORNELIA  CHAMOT

  OPIEKUNKI  OSÓB  STARSZYCH

  AGNIESZKA  JACENIUK