INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

O ośrodku

  PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

  KIEROWNIK:

  mgr BARBARA PIEKAREK

  KSIĘGOWOŚĆ:

  GŁÓWNA KSIĘGOWA

  mgr ANETA FIEDEŃ

  REFERENT DS. RACHUBY PŁAC

  mgr JOLANTA BECK

  POMOC SPOŁECZNA:

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  mgr LIDIA WOSCH
  rejon nr I

  Kurznie, Kuźnica Katowska, Nowe Siołkowice, Stare Kolnie, Kaniów, Rybna

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  NATALIA  WCISŁO
  rejon nr II

  Stare Siołkowice, Popielowska Kolonia,

  Prace społecznie użyteczne

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  mgr BARBARA MIKA
  rejon nr III

  Popielów

  Zespół Interdyscyplinarny

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  mgr ELWIRA SZPAJCHER

  rejin nr IV

  Lubienia, Stobrawa, Karłowice

  Klub Integracji Społecznej, Sprawozdawczość

  ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

  STARSZY SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  mgr BEATA PIERZYNA

  REFERENT  DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEG I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

  ALICJA BARZDA

  Dodatki mieszkaniowe

  POMOC  ADMINISTRACYJNA - ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE  500+

  ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

  JOANNA  KANIA

  ASYSTENCI   RODZINY

  MARTA   KOPACZ

  KORNELIA  CHAMOT

  OPIEKUNKI  OSÓB  STARSZYCH

  AGNIESZKA  JACENIUK