INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

Punkt konsultacyjny

  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie
  działa Punkt Konsultacyjny w ramach którego mieszkańcy gminy mogą skorzystać
  z porad psychologa.


  Psycholog przyjmuje:
  w każdy czwartek w godzinach
  od godz. 14.00 do godz. 17.00

  Zapisy do psychologa przyjmowane są pod

  nr tel. 77 4 275 711

   

  Wolontariat dla niepełnosprawnych
  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej działa wolontariat rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  W ramach wolontariatu udzielane są informacje i porady pozyskane z różnych fundacji oraz z własnych doświadczeń.
  Osoby zainteresowane i poszukujące informacji na temat uprawnień oraz uzyskania pomocy różnego rodzaju mogą kontaktować się przez:


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej lub pod nr tel. 607 554 988