bank żywności
Start Projekty Systemowe
Projekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie, podobnie jak w roku ubiegłym, przystąpił do realizacji projektu pn. „BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” od 1 stycznia 2009r. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne.
Projekt pn. „BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” kierowany jest do osób pozostających bez pracy jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest wyeliminowanie lub zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego w grupie osób bezrobotnych poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń społecznych i motywacja do podjęcia zatrudnienia lub uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem poprzez:
- zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez kontrakty socjalne
- stworzenie warunków do wyeliminowania barier edukacyjnych społecznych, psychologicznych i zawodowych,
- uzyskanie zdolności do zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
- upowszechnienie form aktywnej integracji i pracy socjalnej.

W ramach projektu zaproponowano terapię psychologiczną indywidualną i grupową, szkolenia prowadzone przez doradcę zawodowego, warsztaty terapii zajęciowej, warsztaty rękodzielnictwa i warsztaty przygotowania zdrowej żywności oraz wyjazd studyjny do Bierkowic i Byczyny.
Trwałym efektem projektu ma być zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej i zwiększenie liczby osób gotowych do podjęcia zatrudnienia..
Tegoroczny projekt potrwa do 31 grudnia 2009 roku i obejmuje 10 osób.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie w ramach Priorytetu VII PO KL współfinansowanego przez Unię Europejską zorganizował cykl warsztatów rękodzielnictwa: kroszonkarstwo w marcu, wikliniarstwo w kwietniu i warsztaty zdrowej żywności w maju.

W dniu 11.12.2009r. o godzinie 10:00 odbyła się konferencja zakończeniowa projektu pn „BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie.
Do projektu zakwalifikowało się 10 osób a jego celem były bezpłatne szkolenia, doradztwo oraz organizowane warsztaty.
W konferencji zakończeniowej wzięli udział Beneficjenci Ostateczni, Wójt Dionizy Duszyński, wykładowcy, zaproszeni radni oraz pracownicy GOPS w Popielowie. Wyjazd studyjny do Byczyny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 23 grudnia 2010 22:47

W dniu 08.10.2009r. odbył się wyjazd studyjny do Byczyny w ramach programuBUDUJEMY WŁASNY LOS – NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTROwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2010 08:30
Więcej…
 
Wyjazd studyjny do muzeum wsi opolskiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 23 grudnia 2010 22:46

W dniu 26.08.2009r. Grupa Beneficjentów z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej biorąca udział w programie BUDUJEMY WŁASNY LOS - NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 7.1 wybrała się na wyjazd studyjny do Muzeum Wsi Opolskiej.

Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2010 08:31
Więcej…
 
Warsztaty zdrowej żywności PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 23 grudnia 2010 22:45

Warsztaty zdrowej żywności zostały przeprowadzone przez panią Alinę Sznajder - wykwalifikowanego dietetyka na zapleczu kuchennym Samorządowego Centrum Turystyki i Rekreacji w Popielowie.

Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2010 08:31
Więcej…
 
Warsztaty wikliniarstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 23 grudnia 2010 22:45

Warsztaty wikliniarstwa odbyły się dniach 20-24 kwietnia 2009 r. w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie w godz: 8:00- 12:30, w warsztatach wzieło udział 4 męższcyzn - uczestników projektu pn. „BUDUJEMY WŁASNY LOS- NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2010 08:32
Więcej…
 
Warsztaty kroszonkarstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Kierownik   
czwartek, 23 grudnia 2010 22:43

Warsztaty kroszonkarstwa odbyły się dnia 31 marca 2009 r. w Sali Samorządowego Centrum Turystyki i Rekreacji w Popielowie w godz: 15:30-19:30, w warsztatach brało udział 10 uczestników projektu pn. „BUDUJEMY WŁASNY LOS- NIE CZEKAMY NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Poprawiony: piątek, 31 grudnia 2010 08:32
Więcej…
 Joomla 1.5 themes, business website host.

projekt