Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2018.

    W dniu 06.12.2018 w OPS Popielów  (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2018:

    - warsztaty dietetyczne

    Planowana godzina rozpoczęcia 13.00 Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2018.