INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w gminnym ośrodku pomocy społecznej w popielowie na stanowisko referenta ds. Świadczeń wychowawczych

    Wsyzstkie informacja o wynikach naboru dostępne są na stronie BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.