INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

Informacja o wypłacie świadczeń wychowawczych od 1 lipca 2019 r.

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie informuje, iż od 1 lipca 2019r. świadczenia wychowawcze będą wypłacane  każdego miesiąca alfabetycznie nazwiskami w następujących terminach:

    15 – od litery A do L

    25 – od litery Ł do Ż