świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

2017-08-25

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się. Obecnie


Zasiłek pielęgnacyjny

2017-08-24

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli


Świadczenie pielęgnacyjne

2017-08-24

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem dzieckiem przysługuje matce


Wnioski 500 na nowy okres świadczeniowy

2017-07-26

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania


Efekty w ramach POPŻ PODPROGRAM 2016

2017-07-25

PODPROGRAM 2016 – efekty   W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z