INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

    Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1593, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1475)

    KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POPIELOWIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie.

    Wszystkie szczegóły na stronie BIP.