INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

  W związku z podpisanym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Quisisana  w Opolu w ramach zadania pn.  „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie świadczone będą usługi prawnika i psychologa/psychoterapeuty

   

  Porady prawne:

  w środy od godz. 8.00 do godz. 11.00

  Porady psychologa/psychoterapeuty:

  w piątki od godz. 8.00 do godz. 11.00

                                    

                                                                                                        Kierownik GOPS w Popielowie