INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

WARSZTATY KULINARNE

    Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.

     

    W dniu 13.10.2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

    - warsztaty kulinarne

    Planowana godzina rozpoczęcia 10.00 Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.