INFORMACJA
We wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019r., należy wpisywać wszystkie dzieci wchodzące w skład rodziny do ukończenia 18 roku życia.

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

  Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego będą realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

  Od dnia 1 stycznia 2018r. w przypadku gdy osoba uprawniona do ubiegania się o świadczenia rodzinne lub wychowawcze lub członek rodziny tej osoby:

  - przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to organ właściwy (dla mieszkańców Gminy Popielów – działania te w imieniu Wójta Gminy są wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie) przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie,

  - przebywa w dniu wydania decyzji przyznającej ww. świadczenia lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, to organ właściwy (dla mieszkańców Gminy Popielów – działania te w imieniu Wójta Gminy są wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie) występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Według nowej procedury obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze mieszkańcy gminy Popielów nadal składają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie, a następnie wnioski osób przebywających poza granicami Polski, ze względu na przepisy w zakresie koordynacji systemów zabezpieczania społecznego będą przekazywane do Wojewody Opolskiego.

  Szczegółowe informacje w sprawie dostępne są pod danymi kontaktowymi:

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
  45-082 Opole, ul. Piastowska 14

  telefon: 77 452 43 39 (aktywny od 2 stycznia 2018r.)
  e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl (aktywny od 2 stycznia 2018r.)
  strona internetowa: https://www.opole.uw.gov.pl

   

   

  Plakat Wojewody Opolskiego.jpeg