Zajęcia podwórkowe dla dzieci

  Uwaga!
  Rozpoczynamy nową inicjatywę!

  Nowy Projekt
  Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Popielowie przystąpił do realizacji projektu pn. ”Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja”
  W ramach projektu prowadzone będą zajęcia podwórkowe dla dzieci w świetlicach środowiskowych na terenie Gminy Popielów. Wartość projektu dla Gminy Popielów wynosi 220 254,30 zł projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Okres realizacji projektu wynosi 3 lata.
  Będzie się działo


  Galeria zdjęć:

  • Zajęcia podwórkowe dla dzieci
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje