Projekt pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne II edycja”.

   

  Od marca 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne  II edycja”.

  Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Gminie Popielów na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

  W ramach projektu zostaną zatrudnione 2 opiekunki, które będą świadczyć usługi społeczne dla osób, które nie mają możliwości uczestniczenia w opiece i zajęciach świadczonych przez DDP, a wymagają pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu zarówno w miejscu zamieszkania jak i w życiu społecznym. Wsparciem zostanie objętych min. 20 os. w ilościach godzin dopasowanych do ich potrzeb.


  Galeria zdjęć:

  • Wspieramy!
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje