logo ROPS logo UE

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie z terenu województwa opolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. 

   

  Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy o wadze min. 10 kg.  

   

  Pomoc żywnościowa trafiła do 148 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Popielów.

   

  Osobom potrzebującym przekazaliśmy ok. 1,7 ton żywności w formie  148 paczek żywnościowych. 

   

  W ramach POPŻ PP 2021Plus dla 148 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszący.  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje