logo ROPS logo UE

Zespół Interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz.842).

  Do zadań Zespołu należy w szczególności diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest także inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, a także rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy środowisku lokalnym.

  Przemoc w rodzinie, czyli zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste jest  p r z e s t ę p s t w e m !!!

  Osoby dotknięte przemocą narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszona zostaje ich godność, nietykalność cielesna i wolność. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym.

  Jeśli dotyka Cię przemoc lub jesteś jej świadkiem zadzwoń pod nr tel. 77/ 4275 711 lub przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców 12 w Popielowie
   

  Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

   

  • Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów, instytucji. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.
  • Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić, ani krzywdzić  w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty.
  • Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!
  • Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej!                     

  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy

  ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów           
    tel. (77) 42-75-711


   

  ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów          

    tel. (77) 42-75-711

  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  ul. Opolska 13, 46-090  Popielów           
    tel. (77) 42-75-857
             
              

  Komisariat  Policji

  ul. Namysłowska 54 , 46-081 Dobrzeń Wielki  
     tel. (77) 40-32-490

  Ośrodka Zdrowia lub Szkoły

   


  Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do/na: Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

  N i e b i e s k a L i n i a: 801 – 120 - 002  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje