logo ROPS logo UE

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie informuje, że w grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 ( FEPŻ ), który jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ( PO PŻ ).

  Program – podobnie jak PO PŻ- opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego -tzw. działaniach towarzyszących.

  Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający  235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy. Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie odpowiadają ośrodki pomocy społecznej poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

  Kryterium dochodowe to:
  - 1.823,60 zł. dla osoby samotnej,

  -1.410,00 zł. na osobę w rodzinie

  W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie informuje, że zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej ( MRiPS ) pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.  Skierowania będą wydawane przez pracowników socjalnych GOPS w Popielowie po wcześniejszym złożeniu odpowiednich dokumentów kwalifikujących do uzyskania wsparcia żywnościowego.

  Więcej informacji można uzyskać w godzinach pracy ośrodka w siedzibie GOPS w Popielowie, ul. Powstańców 12; poniedziałek, wtorek, środa - 7:15 - 15:15, czwartek - 8:00 - 17:00, piątek - 7:15 - 14:15 lub pod nr telefonu 77 4275710.

   

  Szczegółowe informacje na temat FEPŻ można znaleźć na stronie internetowej MRiPS pod linkiem Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

   


  Galeria zdjęć:

  • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027
  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje