logo ROPS logo UE

KLUB SENIOR+ edycja 2024

  Gmina Popielów otrzymała dofinansowanie na realizację Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024

  Więc informacji na temat ww programu można znaleźć pod wskazanym adresem : https://www.gov.pl/attachment/33d4d879-5c5a-4e8b-a738-7b69e9d04595

  Program będzie realizowany w Klubie Senior+:

  - w Popielowie, ul. Powstańców 34

  - w Lubieni, ul. Wiejska 38

  - w Starych Siołkowicach, ul. Michała 55

  - w Starych Kolniach, ul. Wiejska 2

  W ramach zadania realizowane będą:

  - usługi socjalne
  - usługi terapii zajęciowej
  - usługi aktywności ruchowej
  - usługi aktywizujące społęcznie
  - usługi kulturalno-oświatowe
  - usługi sportowe- rekreacyjne
  - usługi edukacyjne

  Więcej informacji poniżej:

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II

  „ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI SENIOR+"
  Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w miejscowości Popielów, przy ul. Powstańców 34

  DOFINANOWANIE
  30 960.00 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
  61 920.00 zł

  DATA PODPISANIA UMOWY

  CZERWIEC 2024 r.

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II

  „ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI SENIOR+"
  Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w miejscowości Lubienia, przy ul. Wiejskiej 38

  DOFINANOWANIE
  29 160.00 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
  58 320.00 zł

  DATA PODPISANIA UMOWY

  CZERWIEC 2024 r.

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II

  „ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI SENIOR+"
  Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w miejscowości Stare Siołkowice, przy ul. Michała 55

  DOFINANOWANIE
  30 960.00 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
  61 920.00 zł

  DATA PODPISANIA UMOWY

  CZERWIEC 2024 r.

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2024 Moduł II

  „ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI SENIOR+"
  Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w miejscowości Stare Kolnie, przy ul. Wiejskiej 2

  DOFINANOWANIE
  30 960.00 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
  61 920.00 zł

  DATA PODPISANIA UMOWY

  CZERWIEC 2024 r.

   

   

     logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje