logo ROPS logo UE

Nieodpłatna pomoc prawna poradnictwo obywatelskie mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT OPOLSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzą także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 
Materiały są dostępne do pobrania na stronie: https://www.sc.org.pl/.../nasze.../powiat-opolski-2023/j , na której znaleźć można:
- Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),
- Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
- Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie - co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty - komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),
- Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),
- E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).
 
Inne materiały edukacyjne dostępne są na stronie
- Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,
- Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,
- Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” - dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
 


logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
zobacz najnowsze informacje