O ośrodku

  PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ

  KIEROWNIK:

  mgr BARBARA PIEKAREK

  KSIĘGOWOŚĆ:

  GŁÓWNA KSIĘGOWA

  mgr ANETA FIEDEŃ

  REFERENT DS. RACHUBY PŁAC

  mgr JOLANTA BECK

  POMOC SPOŁECZNA:

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  mgr LIDIA WOSCH
  rejon nr I

  Kurznie, Kuźnica Katowska, Nowe Siołkowice, Stare Kolnie, Kaniów, Rybna

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  mgr URSZULA WALESKA

  rejon nr II

  Stare Siołkowice

  SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

  IWONA KRÓL-PRODLO

  rejon nr III

  Popielów, Popielowska Kolonia

  Zespół Interdyscyplinarny

  PRACOWNIK  SOCJALNY

  mgr ELWIRA SZPAJCHER

  rejin nr IV

  Lubienia, Stobrawa, Karłowice

  Klub Integracji Społecznej, Sprawozdawczość, prace społeczno - użyteczne

  ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

  STARSZY SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  mgr BEATA PIERZYNA

  REFERENT  DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 

  ALICJA BARZDA

  Dodatki mieszkaniowe

  POMOC  ADMINISTRACYJNA - ŚWIADCZENIA  WYCHOWAWCZE  500+

  ŚWIADCZENIA "DOBRY START"

  JOANNA  KANIA

  ASYSTENCI   RODZINY

  BERNDETTA KAMPA

  OPIEKUNKI  OSÓB  STARSZYCH

  SANDRA KACHEL

  KLUB SENIORA

  KIEROWNIK LIDIA WOSCH

     logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje