Ogłoszenie naboru mieszkańców do mieszkania wspieranego

  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Popielowie przy ul. Powstańców 12, 46-090  Popielów jako Instytucja Prowadząca Mieszkania Wspierane ogłasza nabór mieszkańców  do zamieszkania w mieszkaniach wspieranych na terenie miejscowości Popielów,  w ramach projektu realizowanego ze środków „Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Mieszkanie Wspomagane/Wspierane oferuje Mieszkańcowi miejsce zamieszkania oraz zapewnia niezbędne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu  w postaci:

  • opiekuna mieszkania, pracownika socjalnego, opiekunki
  • usługi wspierające pobyt w formie usług opiekuńczych
  • usługi wspierające aktywność osoby w mieszkaniu

   

  Do Mieszkania  Wspomaganego/Wspieranego może zostać  przyjęta:

  1) osoba z niepełnosprawnością,

  2) osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

  3) osoby zamieszkałe na terenie gminy Popielów

  Lokalizacja mieszkania

  • Mieszkaniec otrzymuje miejsce zamieszkania zlokalizowane w miejscowości Popielów, ul. Dworcowa
  • Mieszkaniec w mieszkaniu ma zapewnione miejsce do spania, aneks kuchenny i łazienkę
  • Mieszkania jest wyposażone i umeblowane dla użytku i służą Mieszkańcom Mieszkania Wspomaganego/Wspieranego.

  Wnioski kandydaci do zamieszkania w mieszkaniu wspomaganym mogą składać  w terminie   30.11.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie przy ul. Powstańców 12, 46-090 Popielów  w kopertach.

  Dodatkowych informacji udziela pracownik socjalny pod nr 77 4275710

  Pełna treść informacji z załącznikami znajduje się w załączeniu.

  Pliki do pobrania:  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje