logo ROPS logo UE

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2024

  Program „Korpus Wsparcia Seniora” jest elementem polityki społecznej państwa, którego adresatami są osoby w wieku 60 lat i więcej, posiadające problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

  Gmina Popielów przystąpiła do realizacji programu. Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu  do tzw. „opieki na odległość”

  Więcej informacji na temat programu:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

  W załącznikach jest zamieszczony regulamin oraz wszelkie załączniki do regulaminu.


  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje