logo ROPS logo UE

Stowarzyszenie Sursum Corda - Nieodpłatna pomoc prawna

  Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT OPOLSKI, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
  Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

  Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzą także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

  Pod poniższymi linkami można znaleźć materiały edukacyjne.

  Materiał jest dostępny do pobrania na dedykowanej dla Powiatu Opolskiego podstronie projektowej:

  Powiat Opolski 2023 - SURSUM CORDA (sc.org.pl)
  - E-plansza informacyjna, zawierająca dane dot. lokalizacji oraz form pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

   

  Inne materiały edukacyjne dostępne na stronie www.pomocprawna.sc.org.pl: Nieodpłatna pomoc prawna - SURSUM CORDA (sc.org.pl)

  - Panele szkoleniowe o tematyce readaptacji społecznej osób opuszczających zakłady karne,

  - Prezentacje multimedialne o systemie nieodpłatnego poradnictwa,

  - Filmik edukacyjno-promocyjny „Pomoc daje moc” - dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  - Kwartalnik młodzieżowy „Z Paragrafem na Ty” („Prawa autorskie i ochrona wizerunku w internecie”),

  - Artykuły prawne (m.in.: „Kolizja i wypadek drogowy samochodem – odpowiedzialność karna”, „Ochrona przedemerytalna”),
  - Słuchowiska prawne/podcasty („Władza rodzicielska po rozwodzie - co oznacza jej ograniczenie”, „Alimenty - komu przysługują, kto jest uprawiony i jak długo należy płacić alimenty”),

  - Wzory dokumentów prawnych do elektronicznego wypełniania i drukowania (m.in.: „Stwierdzenie nabycia spadku”, „Pozew o alimenty”),

  - E-plansze edukacyjne dot. prawa konsumenckiego („Odstąpienie od umowy”, „Zakupy przez internet”, „Niezgodność towaru z umową a gwarancja”, „Odpowiedzialność za przesyłkę”).  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje