logo ROPS logo UE

Transportu okolicznościowy z miejscowości Rybna Stare Kolnie oraz Stobrawa do miejscowości Brzeg

  W okresie wakacyjnym w terminie od 15 lipca do 31 sierpnia br. mieszkańcy Gminy Popielów mogą skorzystać z transportu okazjonalnego na trasie: Rybna, Stare Kolnie, Stobrawa do miasta Brzeg oraz z przejazdu powrotnego z Brzegu do miejscowości Stobrawa, Stare Kolnie, Rybna.

  Transport będzie realizowany z założenia dwa dni w tygodniu (wtorek/czwartek, raz dziennie w ramach dwóch tras opisanych poniżej:

              a) trasa: Rybna,>Stare Kolnie>Stobrawa – Brzeg, wyjazd w godzinach porannych –  około 7:00/8:00/9:00 do Brzegu (każdorazowo na podstawie zgłoszonych potrzeb mieszkańców pracownik GOPS w porozumieniu z Wykonawcą ustali ostateczna godzinę odjazdu i przekaże ją osobom zainteresowanym);

              b) trasa: Brzeg – Stobrawa>Stare Kolnie>Rybna,  wyjazd z Brzegu w godzinach popołudniowych ok. 14:00/15:00/16:00. (każdorazowo na podstawie zgłoszonych potrzeb mieszkańców pracownik GOPS w porozumieniu z Wykonawcą ustali ostateczna godzinę odjazdu i przekaże ją osobom zainteresowanym);

  Miejsca postoju w poszczególnych miejscowościach:

  • Rybna – plac przed świetlicą
  • Stare Kolnie – plac przed świetlicą
  • Stobrawa – plac przed sklepem spożywczym

   

  • Zadanie na zlecenie Wójta Gminy Popielów koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • Osoby, które chciałyby skorzystać z transportu muszą zgłosić taką potrzebę do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej co najmniej cztery dni przed planowanym wyjazdem.
  • W przypadku braku zgłoszeń – transport danego dnia się nie odbędzie.
  • Osoby które chciałyby skorzystać z transportu prosimy o kontakt telefoniczny/osobisty z:
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Popielowie, tel.: 077 42 75 710 wew. 22,  23,  26

  Bieżące informacje na temat transportu  w poszczególnych dniach proszę śledzić na stronie internetowej GOPS w Popielowie (www.gopspopielow.pl). Prosimy również o kontakt z pracownikami GOPS.

  Transport, o którym mowa powyżej służy mieszkańcom Gminy Popielów w celu zaspokojenia ich podstawowych potrzeb i jest bezpłatny.  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje