logo ROPS logo UE

WARSZTATY KULINARNE

  Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2017.

   

  W dniu 13.10.2017 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie (OPL) zostaną przeprowadzone  warsztaty z zakresu Działań Towarzyszących Podprogramu 2017:

  - warsztaty kulinarne

  Planowana godzina rozpoczęcia 10.00 Warsztaty zostaną przeprowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów realizujących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017.  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje