logo ROPS logo UE

  Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki.

  Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się.
  Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki: 
  1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
  2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
  3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
  4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
  5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.
  6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego .  logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
  wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
  zobacz najnowsze informacje