logo ROPS logo UEPunkt konsultacyjny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie działa Punkt Konsultacyjny w ramach którego mieszkańcy gminy mogą skorzystać z porad psychologa. Psycholog przyjmuje: w każdy czwartek ...Klub integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej – to jednostka, której celem jest udzielanie pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu ...Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 19 października 2007r. ...Dodatek mieszkaniowy

WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO: Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy składa w urzędzie właściwej gminy wniosek o jego przyznanie i deklarację ...foto z aktualności - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Kto może skorzystać z pomocy społecznej? O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy ...O ośrodku

PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ KIEROWNIK: mgr BARBARA PIEKAREK KSIĘGOWOŚĆ: GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr ANETA FIEDEŃ REFERENT DS. RACHUBY PŁAC mgr JOLANTA BECK POMOC SPOŁECZNA: SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ mgr LIDIA WOSCH rejon ...Zasiłek rodzinny

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się. Obecnie ...Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli ...Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem dzieckiem przysługuje matce ...Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. Gdy członkiem ...KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2017   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy ...logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
zobacz najnowsze informacje