logo ROPS logo UEEkipa GOPS szkolona do pomocy

Pracownicy GOPS sukcesywnie się szkolą, nie z przymusu, ale z chęci poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji. Bo większy zasób wiedzy ...

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY

W związku z podpisanym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Quisisana  w Opolu w ramach zadania pn.  „Zapobieganie przestępczości – województwo opolskie” w ...


logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
zobacz najnowsze informacje