logo ROPS


WARSZTATY KULINARNE

Informacja o prowadzonych Działaniach Towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ...Kontakt

Dane kontaktowe: ul. Powstańców 12 46-090 Popielów Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa - 7:15 - 15:15 czwartek - 8:00 - 17:00 piątek - 7:15 - 14:15 ...
Punkt konsultacyjny

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Popielowie działa Punkt Konsultacyjny w ramach którego mieszkańcy gminy mogą skorzystać z porad psychologa. Psycholog przyjmuje: w każdy czwartek ...Klub integracji społecznej

Klub Integracji Społecznej – to jednostka, której celem jest udzielanie pomocy indywidualnym osobom oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu ...Fundusz alimentacyjny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 19 października 2007r. ...Dodatek mieszkaniowy

WARUNKI PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO: Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy składa w urzędzie właściwej gminy wniosek o jego przyznanie i deklarację ...foto z aktualności - Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

Kto może skorzystać z pomocy społecznej? O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy ...O ośrodku

PRACOWNICY  GMINNEGO  OŚRODKA POMOCY  SPOŁECZNEJ KIEROWNIK: mgr BARBARA PIEKAREK KSIĘGOWOŚĆ: GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr ANETA FIEDEŃ REFERENT DS. RACHUBY PŁAC mgr JOLANTA BECK POMOC SPOŁECZNA: SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ mgr LIDIA WOSCH rejon ...Zasiłek rodzinny

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki. Przyznanie dodatków do zasiłku uzależnione jest od indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się. Obecnie ...Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: - niepełnosprawnemu dziecku; - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli ...Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem dzieckiem przysługuje matce ...


logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
zobacz najnowsze informacje