logo ROPSfoto z aktualności - Świadczenie wychowawcze 500

Świadczenie wychowawcze 500

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w ...Świadczenie Dobry Start

W dniu 1 czerwca 2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. ...Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. ...
Terminy wypłat świadczeń

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ  - MARZEC  2019 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW, KASA URZĄD GMINY  15.03.2019 PRZELEW BANKOWY  14.03.2019    28.03.2019 DODATKI MIESZKANIOWE NA PRZELEW BANKOWY I W KASIE URZĘDU ...foto z aktualności - Wniosek o świadczenie 300 plus

Wniosek o świadczenie 300 plus

Rozpoczyna się realizacja programu „Dobry start” na wyprawki dla dziecka rozpoczynającego rok szkolny. Świadczenia te mogą otrzymać uczniowie do ukończenia ...logo wspieraj seniora Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
wspiera Projekt "Wspieraj Seniora"
zobacz najnowsze informacje